Jag heter Helena Conning och erbjuder dig projektledning och rådgivning inom kommunikation. Min bana inom kommunikation började med projektledning inom området idéutveckling, forskning och näringsliv. Under åren tog jag mig sedan in i hälso- och sjukvårdsvärlden där jag idag arbetar inom innovationsutveckling, förbättringsarbete och kommunikationsutveckling.

2012 startade jag mitt egna bolag Care of Conning och under 2013 hade jag min första anställda.

Vikten av att kommunicera kan vara avgörande för att nå framgångsrika resultat. Jag arbetar med att utveckla denna kommunikation och hjälpa organisationer att få igång och att utifrån det själva sedan driva sitt kommunikationsarbete. Det är inte bara spännande att se hur organisationer och företag växer men även individerna i dem.

Jag tror på handling och kanske lite mindre på för mycket prat!

Vad kan Care of Conning erbjuda er?

Kommunikationsstrategi:
Kommunikationsmålen är de som styr kommunikationsstrategierna som företaget eller organisationen har. Fokus hos strategin är att planera, skapa och hantera innehåll kring alla de sätt kommunikationen sker på.

För att få fram dessa ställs frågor så som:
- Vad är innehållet?
- Vilka ska man nå med detta?
- Var ska detta synas?
- Hur hanteras innehållet?

Vi hjälper er att ta fram strategierna för att bäst nå era mål!

Varumärkesutveckling:
Förändring sker ständigt. Det kan handla om stora eller små omorganisationer.
 Behöver ni stärka ert varumärke men vet inte var ni ska börja?

Vi erbjuder:
- Kommunikationsplaner
- Kommunikationsrådgivning
- Projektledning
- Varumärkesbyggande

Det skrivna ordet:
Att skriva en text är lätt men att skriva en bra text som berör kan ibland vara knepigt. Det handlar om att få fram er budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Vi jobbar med:

- Sociala medier
- Pressmaterial
- Materialinsamling

Vid behov hanterar vi även engelska texter.

Vårt team

  • Helena Conning
    VD, Strateg
  • IMG_7799
    Jelaine Legaspi
    Projektassistent, kommunikatör