Referenser

Tillbaka till uppdrag
  • Vinnvård

    Vinnvård

Vinnvård

Vinnvård är ett forskningsprogram som startades av Vårdalsstiftelsen och VINNOVA. Genom åren har de byggt upp en forskningskapacitet och en nationell samverkan i Sverige för förbättring av vård och omsorg. Vinnvård genomför en rad aktiviteter för att säkerställa framtida forskning och utveckling. Ett led i detta arbete är att starta ett fellowship-program för att öka kapaciteten inom Vinnvårds forskningsområde. Därför kommer Vinnvård att under 2013 tillsätta ett antal Vinnvård Fellows samt starta en nationell forskarskola.

 

 

Uppdrag