Referenser

Tillbaka till uppdrag
 • Camter

  Camter

 • trAppen

  trAppen

 • Magnettavlan

  Magnettavlan

Ringla

För att skapa bättre hälsa hos befolkningen och förbättra vården ser vi i Ringla att det inte räcker med information och direktiv via traditionella kanaler och tillvägagångssätt. Vi måste nå ut, bjuda in och möta invånare, patienter, anhöriga, vårdpersonal, sjukvårdsledare och politiker med flera, på en lokal nivå och i verksamhetsnära miljöer.

Vi vill skapa verklig nytta och radikalt bättre hälsa för fler genom att sprida, samla och dela ny kunskap och inspirera till innovationer och lyfta fram de goda exemplen kring skapande av bättre hälsa. Visa att personliga behov och egna preferenser kan uppfyllas. Peka på nya arbetssätt som är enkla och säkra och direkt visar positiva resultat. Vi vill med konkreta exempel visa hur kroppen och psyket fungerar så att alla kan förstå hur komplexa samband leder till upplevelse av hälsa och livskvalitet.

Vi vill skapa ett skyltfönster för alla former av vård, från den högspecialiserade teknologiska i världsklass, till det enkla och roliga man kan göra själv. Vi vill visa innovationer och den framtida vård vi kan forma tillsammans. Även barn ska kunna hälsa på vården för att undersöka, experimentera och skaffa sig livsviktig kunskap.

 

 

Uppdrag

 • VÅRDAL
  Vårdalstiftelsen

  Vårdalstiftelsens mål är att förbättra människors hälsa och livsvillkor. Det görs genom att stödja nytänkande forskning […]

  Läs mer
 • ForumSpetspatient-logo-RGBwhiteborder
  Forum Spetspatient

  Forum Spetspatient är den ideella förening som bildats för att fortsätta arbetet efter att ”projekt […]

  Läs mer
 • ___LOGO_PSDMALL
  Karolinska Institutet

  Care of Conning har sedan våren 2012 stöttat Medical Management Innovation (MMI) och Medical Management […]

  Läs mer
 • ZENICOR_DÅLIG
  Zenicor

  Zenicor Medical Systems AB grundades 2003 och har på nio år vuxit till ett av […]

  Läs mer
 • NKA
  Nationellt kompetenscentrum anhöriga – NKA

  I början av 2012 fick Care of Conning uppdraget att under året stödja Nationellt kompetenscentrum […]

  Läs mer
 • karolinskasjukhuset
  Radiumhemmet

  Radiumhemmets Forskningsfonder har som främsta mål att stödja den patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholm. […]

  Läs mer
 • bättrelivförsjukaäldre
  Ledningskraft

  Care of Conning har skapat och hosta en virtuell mötesplats för deltagarna i Ledningskraft med […]

  Läs mer
 • VINNVÅRD
  Vinnvård

  Vinnvård är ett forskningsprogram som startades av Vårdalsstiftelsen och VINNOVA. Genom åren har de byggt […]

  Läs mer
 • Famna
  Famna

  Famna bildades 2004 och har sedan dess arbetat med såväl kvalitetsfrågor för medlemmarna som påverkansarbete […]

  Läs mer
 • UKV
  Unga Kvinnors Värn – UKV

  Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) driver ett kris- och motivationsboende i Stockholm för kvinnor mellan […]

  Läs mer