Referenser

Tillbaka till uppdrag
 • Nationellt kompetenscentrum anhöriga

  Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – NKA

I början av 2012 fick Care of Conning uppdraget att under året stödja Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) i kommunikationsarbetet. NKA hade under 2011 fått ett antal nya uppdrag och stod inför en stor utmaning att växa snabbt på kort tid. NKA hade sedan tidigare ett tydligt fokus på kommunikation i arbetet med anhöriga för äldre där navet i verksamheten var hemsidan. I och med utökat uppdrag fanns det ett behov för att öka kännedomen och kunskapen om NKA. För detta ändamål inleddes arbetet 2012 med att en kommunikationsstrategi togs fram. Områden som bearbetades var hemsidan, illustrationer, nyhetsbrev och kommunikationsplaner.

Uppdrag

 • JönköpingAcademy
  Jönköping Academy

  Jönköping Academy är inne i en ny fas där kommunikationen, såväl externt som internt, kommer […]

  Läs mer
 • ZENICOR_DÅLIG
  Zenicor

  Zenicor Medical Systems AB grundades 2003 och har på nio år vuxit till ett av […]

  Läs mer
 • UKV
  Unga Kvinnors Värn – UKV

  Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) driver ett kris- och motivationsboende i Stockholm för kvinnor mellan […]

  Läs mer
 • Ringla
  Ringla

  För att skapa bättre hälsa hos befolkningen och förbättra vården ser vi i Ringla att […]

  Läs mer
 • bättrelivförsjukaäldre
  Ledningskraft

  Care of Conning har skapat och hosta en virtuell mötesplats för deltagarna i Ledningskraft med […]

  Läs mer
 • injAction
  injAction

  injAction är ett icke vinstdrivande bolag vars uppgift är att  tillgängliggöra och aktivera kunskap och forskningsresultat […]

  Läs mer
 • Famna
  Famna

  Famna bildades 2004 och har sedan dess arbetat med såväl kvalitetsfrågor för medlemmarna som påverkansarbete […]

  Läs mer
 • ___LOGO_PSDMALL
  Karolinska Institutet

  Care of Conning har sedan våren 2012 stöttat Medical Management Innovation (MMI) och Medical Management […]

  Läs mer
 • VINNVÅRD
  Vinnvård

  Vinnvård är ett forskningsprogram som startades av Vårdalsstiftelsen och VINNOVA. Genom åren har de byggt […]

  Läs mer
 • ForumSpetspatient-logo-RGBwhiteborder
  Forum Spetspatient

  Forum Spetspatient är den ideella förening som bildats för att fortsätta arbetet efter att ”projekt […]

  Läs mer