Referenser

Tillbaka till uppdrag
  • injAction

    injAction

injAction

injAction är ett icke vinstdrivande bolag vars uppgift är att  tillgängliggöra och aktivera kunskap och forskningsresultat om förbättring inom vård- och omsorgssektorn.

injAction vänder sig i första hand till professionen, vårdgivarna. Vi ser ett stort behov av att lyfta fram de goda exemplen, gjorda förbättringar och resultat från förbättringsforskning. Det finns ett stort behov av att sammanföra ”de som vet” med ”dem som vill” och därmed se till att det blir mindre prat och mer aktion.

 

 

Uppdrag