Vad kan Care of Conning erbjuda er?

Kommunikationsstrategi:
Kommunikationsmålen är de som styr kommunikationsstrategierna som företaget eller organisationen har. Fokus hos strategin är att planera, skapa och hantera innehåll kring alla de sätt kommunikationen sker på.

Varumärkesutveckling:
Behöver ni stärka ert varumärke men vet inte var ni ska börja? Det kan handla om stora eller små omorganisationer.
 Vi hjälper er genom övergången, från det gamla till det nya.

Det skrivna ordet:
Att skriva en text är lätt men att skriva en bra text som berör kan ibland vara knepigt. Det handlar om att få fram er budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.